> Jūs atrodaties: Vecauces pils >

Šī gada augustā ELFLA LEADER projekta ietvaros labiekārtots gājēju celiņš Vecauces muižas parkā

Šī gada augustā ELFLA LEADER projekta ietvaros labiekārtots gājēju celiņš Vecauces muižas parkā

Vecauces muižas ainavu parks veidots reizē ar neogotiskās pils celtniecību 19.gs.vidū. Tā iecienīta atpūtas vieta gan pils apmeklētājiem gan Auces iedzīvotājiem. Vecauces muižas parkam un dārziem veikta izpēte un centrālai daļai izstrādāts rekonstrukcijas projekts ar dalījumu kārtās. Parka daļa iznomāta biedrībai "Vecauces muiža".

Projekts Nr. 19-06-AL30-A019.2202-000006  realizēts ELFLA Dobeles lauku partnerības LEADER projektu konkursa 4.kārtā, rīcībā Nr.3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros  labiekārtots vēl viens gājēju celiņš, kas veido mazo pastaigu loku. Tas sākas no Vecauces pils piebraucamā ceļa  šķērso grāvīti un savienojas ar 2018.gadā LEADER projekta ietvaros atjaunoto parka celiņu. Projekta ietvaros betona plāksnes nomainītas ar drupinātu grants segumu. Celiņa malas stiprinātas ar apdedzinātiem dēļiem.  Skatu punktā pretim dīķim ierīkota vieta un novietots soliņš.  Iztīrīts grāvītis pie celiņa. Projekta neattiecināmā daļa ir divu tiltiņu izgatavošana. To finansē SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce". Viens tiltiņš jau izgatavots un novietots. Otram vieta sagatavota, vēl pēdējie darbi galdnieku darbnīcā un varēsim iepazīt arī tālāko parka daļu, kura līdz šim nebija pieejama pastaigām.

Ar šo projektu ir uzlabota pieejamība kultūras un dabas mantojumam un sakārtota dzīves vide iedzīvotājiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, ir saglabāts un attīstīts nozīmīgs kultūrvēsturisks mantojums, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.
             
Paldies finansētājiem: Eiropas lauksaimniecības fondam lauku attīstībai, SIA LLU mācību un pētījumu saimniecībai "Vecauce"
Projektu īstenoja biedrība "Vecauces muiža"
Projekta vadītāja Inese Kaminska