Vecauces pils vēstures ekspozīcijas labiekārtošana un modernizēšana

VKKF finansētais projekts „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2014”
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

Laika posmā no 2014.gada 20. maija līdz 2015.gada 20.aprīlim tika realizēts projekts, kura rezultātā varam lepoties ar pilī iekārtotu profesionāli sagatavotu un noformētu Vecauces vēstures ekspozīciju par Vecauces muižu, tās īpašniekiem, viņu ieguldījumu attīstītas un modernas saimniecības izveidē, kā arī par Vecauces pili un tās likteni laikmetu griežos.

Piesaistītie speciālisti - mākslas zinātņu maģistre Ina Līne un datorgrafiķis Rihards Rudzītis ir veikuši lielu un paliekošu darbu, kas vainagojies ar bagātīgu informatīvo materiālu un unikālām fotogrāfijām, kas apkopotas uz 10 planšetēm un atsevišķi sagatavotiem portretiem, plāniem un litogrāfiju kopijām. Telpas tika izremontētas un aprīkotas ar atbilstošu apgaismojumu pateicoties LLU mācību un pētījumu saimniecības „Vecauce” līdzfinansējumam.

Aucenieki un novada viesi tiek laipni aicināti apmeklēt vēstures ekspozīciju. Noteikti uzzināsiet ko jaunu par vietu kurā dzīvojam. Mēs visi varam būt lepni par bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, ko mums atstājušas iepriekšējās paaudzes.