Vecauces muižas Mazās klēts arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Projekta finansētājs VKKF
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs SIA LLU MPS „Vecauce”

Ar VKKF atbalstu 2013.gada pavasarī tika veikta Mazās klēts arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija- vēsturisko materiālu apkopošana,fotofiksācijas, fasāžu apdares inventarizācija, kā arī izstrādāti ieteikumi namdaru, mūrnieku apmetēju, būvgaldnieku un jumiķu darbiem, kas būtu jāievēro izstrādājot atjaunošanas koncepciju. Galvenais speciālistu ieteikums - veicot kādu darbību nedrīkst zust laika gaitā izveidojusies patina, tiktu saglabāta noskaņa un vēsturiskās ēkas vēsture. Jo mazāka būs iejaukšanās ēkā, jo tā būs vērtīgāka. AMI darbu veica arhitekte Kristīne Veinberga un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns.

Esam ieguvuši ēku, kurai tagad neatkarīgi no Vecauces pils ir savs stāsts.  Balstoties uz rekomendācijām turpināsim meklēt finansējumu tehniskā projekta izstrādei, lai veidotu to par Vecauces muzeja un saieta ēku.

30.maijā Vecauces pilī notika izpētes projekta prezentācija. Par izpētes rezultātiem un tendencēm un vēsturisko ēku atjaunošanā stāstīja celtniecības arheologs Juris Zviedrāns.

No 25.-28. jūlijam Mazajā klētī bija apskatāma Agneses Melbārdes un Riharda Zaļupes  izstāde  THERAPY.
 
Klēts- valsts nozimes arhitektūras piemineklis Nr. 4854
Klēts- valsts nozimes arhitektūras piemineklis Nr. 4854

Skaņas, gaismas aparatūras un muižnieku tērpu iegāde Vecauces pilī

Projekta finansētājs ELFLA  LEADER Dobeles rajona lauku partnerība
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

Leader projekta ietvaros 2014.gada sākumā Vecauces pilī iegādāta skaņas, gaismas aparatūra un izgatavotas vēsturiski pamatotas 19.gadsimta astoņdesmito gadu Latvijas teritorijā valkātu muižnieku aprindu sievietes un vīrieša ikdienas tērpu rekonstrukcijas.  Vēsturisko  tērpu autores - mākslas zinātņu maģistre Ina Līne un šuvēja Santa Kirmuža-Svilāne ar savu nopietno atieksmi darinot vēsturiskos kostīmus, ir apliecinājušas, ka tērps ir svarīga kultūras sastāvdaļa, un stāsta gan par laikmetu, gan pašu valkātāju.

Tagad muižas stāsti ieguvuši pavisam reālas noskaņas - ģērbušies 19.gs. tērpos, varam uzskatāmi un krāšņi ieskicēt notikumiem bagāto Vecauces kultūrvēsturisko mantojumu ne tikai pašu mājās, bet arī citviet Latvijā.

Projekta realizācija ir nodrošinājusi biedrības organozēto pasākumu kvalitāti un radošumu tālākajās iecerēs.
 

Vecauces pils ieejas lieveņa- altana fasāžu, torņa fasāžu remonta tehniskais projekts

VKKF finansētais projekts „Zemgales kultūras programma 2013”
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „ Vecauce”
Projekta iesniedzējs SIA LLU MPS „ Vecauce”

Zemgales kultūras programmas 2013.gads (VKKF, Zemgales plānošanas reģions) ietvaros, 2014.gada pavasarī tika izstrādāts Vecauces pils ieejas lieveņa- altana un fasāžu rekonstrukciju un torņa kāpņu daļas fasāžu remonta tehniskais projekts.