Vecauces pils vēstures ekspozīcijas labiekārtošana un papildināšana

VKKF finansētais projekts „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2016”
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

Projekta ietvaros 2016.gada decembrī papildināta Vecauces pils vēstures ekspozīcija. Apkopota un sagatavota informācija un fotogrāfiju liecības par notikumiem Vecaucē Pirmā pasaules kara un agrārās reformas laikā. Sniegts ieskats par to, kādu mantojumu saņēma un ar kādiem un izaicinājumiem saskārās Latvijas augstskolas izmēģinājumu un praktisko darbu saimniecība, kura tika izveidota uz bijušās muižas zemes. 20.gs.sākums ne tikai Eiropas vēsturē, bet arī mums bija un ir ļoti nozīmīgs- tika izcīnīta un nodibināta Latvijas valsts.

Vecauces muižas pils torņa kāpņu daļas konstrukciju un fasāžu remonts

Projekta finansētājs SIA LLU MPS „ Vecauce” un VKPAI finansējums „Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma 2016.gadam”
Projekta iesniedzējs SIA LLU MPS „ Vecauce”
Projekta ietvaros likvidēta bīstamā plaisa kāpņu torņa apmetumā. Projekta ietvaros tika veikts viss kāpņu torņa remonts. Tika nomainīti erodētie ķieģeļi, atjaunots rustotais apmetums, reljefās dekoru virsmasun atjaunots fasādes krāsojums. Tika nokalts iekšsienu apmetums un atjaunots ar kaķa javu. Kā arī nomainīti skārda nosegi. Nu atkal droši var uzkāpt pils tornī, lai paraudzītos uz apkārtni no putna lidojuma.
2016_tornis_rekonstrukcija2
2016_tornis_rekonstrukcija3

19.gs. astoņdesmito gadu Latvijas teritorijā valkātu tērpu iegāde Vecauces pilī

Projekta finansētājs ELFLA LEADER Dobeles rajona lauku partnerība
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

Projekta ietvaros Vecauces pilī iegādāti vēl trīs vēsturiskie tērpi. Jaunās 19.gs.nogalē Latvijas teritorijā valkāto abģērbu rekonstrukcijas- muižas pārvaldnieces, virsulaiņa, un miesta tirgotāja sievas tērps ir izcils mākslas zinātnieces Inas Līnes un šuvējas Santas Kirmužas Svilānes kopdarbs, kas atspoguļo dažādo sociālo kārtu apģērbu valkāšanas kultūru, un iezīmē diezgan straujās modes pārmaiņas 19.gs. beigās. Esam pateicīgi tērpu autorēm par ieguldīto rūpīgo darbu izvēloties konkrētos modeļus, krāsas, audumus, apdares materialus pielāgojot tos konkrētiem tēliem un videi, kur tie varēja būt valkāti. Smalka un ļoti personīgi ir Santas atieksme pret katru detaļu, darinot tērpus. To sajutis ikviens, kas izbaudījis laikošanas priekus.
Ikdienā tērpi apskatāmi Vecauces pils ekspozīciju telpās, bet pasākumos tie atdzīvojas reālās personās, tā padarot interesantākus un vieglāk uztveramus stāstus par rosīgo dzīvi Vecauces muižā un miestā.

Galda spēļu turnīrs Vecauces pilī

Projekta finansētājs Auces novada pašvaldība programmā „Finansiālā atbalsta piešķiršana kultūras un sporta projektiem Auces novadā
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

2016.gada 29.oktobrī Leģendu nakts ietvaros tika rīkots galda spēļu turnīrs. Sacensības notika šahā, dambretē, novusā, zolē, domino, riču-raču, cirks, scrablle” u.c. galda spēlēs. Projekta ietvaros Bēnes mūzikas un mākslas skolas datordizaina programmas audzēkņi skolotājas Ivitas Ceriņas vadībā izgatavoja jaunu spēli „Vecauces pils līkloči”. Spēles kauliņus izgatavoja Auces vidusskolas 9.klases skolnieks Henriks Bērmanis darbmācības skolotāja Jāņa Bensona vadībā.
Sacensību gars cilvēkus ir vadījis no vissenākajiem laikiem. Tās palīdz izdzīvot šajā pasaulē, jo māca stratēģiski domāt, plānot dažus gājienus uz priekšu, samierināties par zaudējumu un priecāties par uzvaru. Galda spēles ne tikai attīsta komunikācijas iemaņas, cīņas sparu, tieksmi izbaudīt veiksmi un centienus kļūt par līderi, bet arī sagādā prieku par saskarsmi- vienkāršu un jautru kopā būšanu.