Vecauces pils vēstures ekspozīcijas labiekārtošana un papildināšana

VKKF finansētais projekts „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2017”
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

Projekta ietvaros papildināta Vecauces pils vēstures ekspozīcija un izremontēta vēl viena telpa tās izvietošanai. 

Sagatavots apskatei plašs ilustratīvs materiāls ar vēsturiskā dārza plānojumu, zonējumiem un fotogrāfijām, par pamatu ņemot Vecauces muižas parka un dārzu izpētes materiālus. Sagatavota informācija trīs tērpu rekonstrukcijām, kas atspoguļo turīgo laiku iedzīvotāju modes tendences un tērpu valkāšanas kultūru 19.gs beigās.

Papildināta vēstures ekspozīcijai iztrūkstošā arheoloģijas daļa ar karti, bagātu teksta materiālu par Zemgaļiem un viņu ciemiem, kas šeit atradās pirms muižu izveidošanas 15.gs.  Papildināta informācija par mācību saimniecības pirmajiem 20 gadiem.

Vecauces pils logu un durvju izpēte

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansēts projekts
Projekta realizē un līdzfinansē SIA LLU MPS „Vecauce”

  
Lai nodrošinātu Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusam atbilstošu logu un durvju uzturēšanu, plānveidīgu un pakāpenisku atjaunošanu un saglabāšanu nākošajām paaudzēm, projekta ietvaros tika veikta Vecauces pils logu un durvju inventarizācija un novērtējums.

Tika veikta vēsturisko materiālu izpēte;  logu un durvju inventarizācija, nosakot orģinālās daļas un aprīkojumu- viras, rokturus fiksējošo mehānismu. Tika noteikts esošo logu un durvju tehniskais stāvoklis un veicamo darbu veids. Izpētes darbam pievienots katra stāva plāns ar izpētes laikā numurētām telpām, kurās numurētas visas ārējās un iekšējās durvis un logi. Visi logi un vēsturiskās durvis iedalītas tipos un aprakstītas. Sekundārās durvis, kurām nav amatnieciskas un vēsturiskas vērtības, tikai numurētas. Darbam pievienots bagātīgs ilustratīvais materiāls. Darbu veica arhitekte Kristīne Veinberga un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns.