Mācību centrs

LLU mācību centra vadītāja Indra Eihvalde 29237535
Studentu viesnīcas komend.   Aija Žuža 63745985,
mob. 26641515
Mācību centrs 63781317