Studiju kurss „Praktiskā lauku saimniecība” 2018/19

Rudens semestris
Fakultāte Kurss Plānotais studējošo skaits Studiju programma Prakses laiks
VBF
1
17
Zemes ierīcība un mērniecība
03.09. - 07.09.2018.
VBF
1
26
Ainavu arhitektūra un plānošana
10.09. - 14.09.2018.
LF
1
28
Lauksaimniecība
17.09. - 21.09.2018.
LF
1
29
Lauksaimniecība
24.09. - 28.09.2018.*
VBF
1
13
Vide un ūdenssaimniecība
01.10. - 05.10.2018.
LF
1
18
Lauksaimniecība
15.10. - 19.10.2018
PTF
1
12
Pārtikas kvalitāte un inovācijas
22.10. - 26.10.2018.
PTF
1
31
Pārtikas produktu tehnoloģija
29.10. - 02.11.2018.
PTF
1
18
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
05.11. - 09.11.2018.
PTF
1
18
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
12.11. - 16.11.2018.
TF
1
27
Dizains un amatniecība
19.11. -23.11.2018.*
TF
1
10
Lietišķā enerģētika
26.11. - 30.11.2018.
TF
1
24
Lauksaimniecības inženierzinātne
03.12. - 07.12.2018.
TF
1
10
Lauksaimniecības inženierzinātne
10.12. - 14.12.2018.
TF
1
22
Mašīnu projektēšana un ražošana
17.12. - 21.12.2018.
Individuālās studijas un pārbaudījumi  27.12.2018 - 25.01.2019
Brīvlaiks  28.01.2019- 03.02.2019
Pavasara semestris
VMF
1
10
Veterinārmedicīna (ārzemju studenti)
28.01. - 01.02.2019.
ITF
1
33
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai
04.02. - 08.02.2019.
ITF
1
26
Datorvadība un datorzinātnes
11.02. - 15.02.2019.
ITF
1
25
Datorvadība un datorzinātnes
18.02. - 22.02.2019.
ESAF
1
16+7+5
Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
25.02. - 01.03.2019.
ESAF
1
31
Ekonomika
04.03. - 08.03.2019.
ESAF
1
31
Ekonomika
11.03. - 15.03.2019.
VBF
1
27
Būvniecība
18.03. - 22.03.2019.
VBF
1
14
Būvniecība
25.03. - 29.03.2019.
VMF
1
23
Veterinārmedicīna
01.04. - 05.04.2019.
VMF
1
23
Veterinārmedicīna
08.04. - 12.04.2019.
VMF
1
25
Veterinārmedicīna
15.04. - 19.04.2019.*
MF
2
24
Mežinženieris
06.05. - 10.05.2019.
MF
2
19
Mežzinātne
13.05. - 17.05.2019.
MF
2
15
Kokapstrāde
20.05. - 24.05.2019.
Individuālās studijas un pārbaudījumi 27. 05.2019 - 21.06.2019


* - iekļautas svētku dienas