Jauno plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu balstu sistēmu

LLU mācību pētījumu saimniecība “Vecauce” un sadarbības partneri 2018. gadā sāka īstenot projektu “Jauno plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu balstu sistēmu”.

Projekta īstenošanā iesaistīti trīs partneri – Dārzkopības institūts (DI), z/s “Cīrulīši” Talsu novadā un pašnodarbinātā persona Kristīne Kaņepēja Mālpils novadā. Projekta vadošais partneris ir LLU MPS “Vecauce”.

Projekta mērķis ir jaunas, vēl saimniecībās nepārbaudītas audzēšanas tehnoloģijas kombinācijā ar jaunu, vēl reģionos nepārbaudītu plūmju šķirņu ieviešanas iespēju dažādos Latvijas reģionos (Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē).

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. līdz 2023. gadam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 92 103,76 EUR

Šobrīd lielākajā daļā plūmju stādījumu vainagi tiek veidoti, izmantojot ekstensīvus paņēmienus, kas nenodrošina regulāras ražas un kvalitatīvu augļu ieguvi. Projekta īstenošanas laikā tiek plānots trīs saimniecībās ieviest plūmes kā jaunu kultūru, pielietojot modernu, DI izstrādātu, audzēšanas tehnoloģiju un jaunās šķirnes. Saskaņā ar inovatīvo koku veidošanas tehnoloģiju vainagus veido plakanus, ar divām ražošanas asīm. Noliektajām asīm tiek izmainīts augšanas – ražošanas raksturs, līdz ar to bagātīgāk un ātrāk veidojas augļu zariņi, kas ievērojami agrāk uzsāk ražošanu. Tā kā vainagi ir izgaismotāki, tie ievērojami mazāk pakļauti slimību ierosinātāju un kaitēkļu masveidīgai savairošanai, kas ļauj samazināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tā nodrošinot kvalitatīvas ražas, iegūstot augstākas kvalitātes augļus un ļaujot saimniekot videi draudzīgāk.

Projekta ietvaros plānots ieviest šo inovatīvo tehnoloģiju dažādos Latvijas reģionos saimniecībās, kas līdz šim plūmes nav audzējušas. Vienā no sadarbības partneru saimniecībām tiks pārbaudīta jauno šķirņu audzēšanas iespēja bioloģiskajā dārzā, rezultātus salīdzinot ar divām saimniecībām, kurās tās tiks audzētas integrēti.

Projekts “Jauno plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu balstu sistēmu” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros. 

Projekta koordinatore Svetlana Jarmoļiča, 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 


  
Paveiktais
Mērķis 2020.g.