Biedrība ”Vecauces muiža”


 
Biedrība "Vecauces muiža" dibināta 2013.gada 1. februārī. Tajā darbojas 22 biedri,  dažāda vecuma un profesiju pārstāvji. Aktivitāšu īstenošanai, biedrībai piešķirtas telpas Vecauces pilī un iznomāts Vecauces muižas parks  5,27 ha platībā.
 
Biedrības mērķi: veicināt Vecauces  kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un attīstību; uzlabot  iedzīvotāju pieejamību  kultūras un dabas mantojumam Vecaucē; aktivizēt  atbildīgas sabiedrības veidošanos Aucē un apkārtnē.
 
Projektu ietvaros pilī iekārtotas vēstures ekspozīcijas, izgatavotas piecas 19.gs. tērpu rekonstrukcijas,  galda spēle “Vecauces pils vēstures līkloči”. Izveidota izglītojoša programma bērniem un jauniešiem “Dzīvās bildes”. Vecauces muižas parkā rekonstruēti celiņi un izgatavoti soliņi. Biedrība rīko aktivitātes ikgadējos LPMA organizētajos pasākumos “Leģendu nakts, “Vēsturisko dārzu dienas”.  Katru gadu biedrība organizē dārza svētkus “Vasarsvētki Vecaucē”. Kopības sajūtu stiprina ikgadējā liķiera darināšana pēc senajām receptēm un pieredzes braucieni pa Latviju.
 
Biedrības "Vecauces muiža"valdes priekšsēdētāja Inese Kaminska tālr. 29195959
Biedrības rekvizīti: Biedrība „Vecauces muiža”
Akadēmijas 11, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, LV-3708
Reģ. Nr. 40008204642,  AS SEB banka,   Konta Nr. LV09 UNLA 0050 0205 6730 8