> Jūs atrodaties: Vecauces pils >

Realizēts projekts "Vecauces muižas parka gājēju celiņa labiekārtošana"

Realizēts projekts "Vecauces muižas parka gājēju celiņa labiekārtošana"

Projekta finansētājs: ELFLA  LEADER Dobeles rajona lauku partnerība
Projekta līdzfinansētājs: SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs: biedrība „Vecauces muiža”

Leader projekta ietvaros 2018.gada jūlijā tika realizēts projekts „Vecauces muižas parka gājēju celiņa labiekārtošana”.
Šī projekta ietvaros tika atjaunots celiņa posms gar dīķi un izgatavoti un uzstādīti 4 parka soliņi. Pamatojoties uz AMI, tika izstrādāts paka celiņa atjaunošanas projekts, kura rezultātā tika veikta celiņa seguma nomaiņa  ar drupinātu grants segumu parka daļā gar lielo dīķi, sākot no no Vecauces pils piebraucamā ceļa līdz vietai parkā, kur gājēju celiņš savienojas ar parka ceļu.

Parka celiņa novietojums tika koriģēts tikai atsevišķās vietās,  veidojot atkāpes no atsevišķiem kokiem, lai nebojātu to saknes un nodrošinātu  koku labturību. Tika noņemts sabrukušais asfalta segums un demontēti vecie parka soliņi. Celiņa malās, ievērojot skatu punktus un atbilstoši plānam, tika ierīkoti celiņa paplatinājumi  soliņu novietošanai. Speciāli  Vecauces parkam, pēc AMI un labiekārtošanas projekta autoru – arhitektes Kristīnes Veinbergas un Jura Zviedrāna ieteikuma,  tika izgatavoti četri vēsturiski pamatoti  parka soliņi. 

Ar šo projektu tika veikts pirmais solis, lai estētiski sakārtotu un uzlabotu pieejamība Vecauces muižas parkam, kā nozīmīgam kultūrvēsturiskam dabas mantojumam.

Š.g. 26.jūlijā, pirms gājēju celiņa svinīgas atklāšanas,  iedzīvotāji tika aicināti Vecauces pilī uz sarunu ar Latvijas Piļu un muižu asociācijas valdes locekli Juri Zviedrānu par Vecauces parka atjaunošanas pirmajiem soļiem. Sarunā Juris Zviedrāns aicināja visus paraudzīties uz Vecauces parku kā nozīmīgu kultūrvēsturisku objektu un to, ka, izmantojot zināšanas par vēsturisko plānojumu un telpisko struktūru, svarīgi atjaunot ne tikai celiņu tīklu un perspektīvas,bet, labiekārtojot parku, izmantot to kā kultūrvēsturisku ārtelpu kultūras un vides izglītībai, kā arī atpūtas vajadzībām.