Vadošo speciālistu kontakti

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis e-pasts
Direktors Indulis Ieviņš
29457307 indulis.ievins@vip.dc.lv
Personāldaļas vadītāja
Inta Stankevica 22003988 vecauce@gmail.com
Direktores vietnieks zinātniskajā darbā Oskars Balodis 28661751  
Tehniskais direktors Armands Krauze 29467270 armandskrauze50@inbox.lv
Direktores vietniece mācību darbā Indra Eihvalde 29237535 indra.eihvalde@gmail.com
Galvenā grāmatvede Sarmīte Priede
22040753 sarmiteb7@inbox.lv
Galvenā agronome Anita Čapus 26188876 anitacapus@inbox.lv
Klēts noliktavas pārzine Sarmīte Jamante 28661245  
Galvenā zootehniķe Elena Guša 26184859 elena620@inbox.lv
Veterinārāsts Jānis Tamans 27840437  
Biškope Liene Ābele 29379013  
Inženieris Ilmārs Ozoliņš 29176795 ozolins.ilmars@gmail.com
Mehānisko darbnīcu vadītājs Harijs Valters 29215330  
Sagādnieks Mihails Jarmoličs 29391358  
Kokapstrādes nozares vadītājs Andris Caune 63745784  
Pils pārvaldniece
Inese Kaminska 29195959 vecaucespils@gmail.com  
Augļkopības nozares vadītāja Svetlana Jarmoliča 28352285 lanasvet2@inbox.lv
Ēdnīcas vadītāja Valda Kudiņa 63745558  
Dienesta viesnīcas komendante Vera Eglīte 266415151