Studentu apmācība

SIA LLU MPS "Vecaucē" kopš 1998. gada visu fakultāšu un specialitāšu studenti apgūst studiju kursu "Praktiskā lauku saimniecība". Pirmā kursa studenti 1. vai 2. semestrī studē saimnieciskās darbības plānošanas un saimniecības darbības organizācijas pamatus daudznozaru saimniecībā. Iepazīstas ar dažādu nozaru funkcionēšanu, savstarpējo saistību, ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un lauksaimniecības vadību. Pavasarī mācību prakses iziet Veterinārmedicīnas un vasarā Lauksaimniecības un Lauku inženieru fakultātes studenti.

studentu_apmaciba_01.jpg studentu_apmaciba_02.jpg